Porsche Centrum Kraków

Adres:

ul. Jasnogórska 109
31-358 Kraków

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 14:00

Serwis:

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 19:00
Sobota 08:00 – 14:00

Dołącz do naszego zespołu!

Jesteś specjalistą w swojej dziedzinie?
Kochasz motoryzację, techniki sprzedaży, mechanikę samochodową?
Jesteś głodny wiedzy i ciągłego doskonalenia swoich kompetencji?
Sprawdź się i dołącz do naszego zespołu!

Osoby zainteresowane pracą w Porsche Centrum Katowice prosimy o przesłanie swojej aplikacji, zawierającej CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny na adres e-mail:

praca.porsche.katowice@lellek.com.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Opolska 2c, 45-960 Opole.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@lellek.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.